สวนหลวง ร.9

15 ก.ย.

สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง - ประวัติหอราชมงคล สวนหลวง ร.9 – ท่องเที่ยวกรุงเทพ

อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา

สวนสัตว์ดุสิต – แหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพฯ

15 ก.ย.

สวนสัตว์ดุสิต – แหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพฯ – ทริปท่องเที่ยว ภาคกลาง

อ่านเพิ่มเติม

เกาะเกร็ด นนทบุรี

14 ก.ย.

จังหวัดนนทบุรี – ท่าน้ำนนทบุรี – แหล่งท่องเที่ยวภาคกลาง

จังหวัดนนทบุรี เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่ อยู่ในส่วนภาคกลาง ของประเทศไทย และจัดเป็นพื้นที่ ในเขตปริมณฑล โดยจังหวัดนนทบุรี นับได้ว่าเป็น จังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ เป็นอันดับที่ 74 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย กับพื้นที่ มากกว่า 388,939 ไร่ หรือประมาณ 622 ตารางกิโลเมตร

อ่านเพิ่มเติม

เขาสามมุข

13 ก.ย.

เขาสามมุกเป็นเนินเขาเตี้ยๆ อยู่กึ่งกลาง ระหว่างบ้านอ่างศิลา และบางแสน ไปตามถนน เรียบริมหาด จากอ่างศิลา ลาดขึ้นเขาสามมุก เป็นที่อยู่ของลิงจำนวนมาก บริเวณเชิงเขา เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าแม่สามมุก ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะ ของคนทั่วไป

เขาสามมุกและศาลเจ้าแม่เขาสามมุก

อ่านเพิ่มเติม

วัดเขาพระพุทธบาทบางทราย

13 ก.ย.

อ่านเพิ่มเติม

เมืองโบราณ

13 ก.ย.

พระนอน - เมืองโบราณ

อ่านเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

13 ก.ย.

เที่ยวพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

เที่ยวพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จังหวัดสมุทรปราการ

Erawan Elephant Museum

http://www.erawan-museum.com

พิพิธภัณฑ์ ช้างเอราวัณ ถือเป็นประติมากรรมลอยตัว ด้วยวิธีเคาะมือแห่งแรก และใหญ่ที่สุดในโลก ออกแบบสร้างโดย คุณเล็ก วิริยพันธุ์ ที่สร้างเมืองโบราณ และปราสาทสัจธรรม

ส่วน ตัวของช้างรวมทั้งอาคารมีความสูงถึง 43.60 เมตร ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ ส่วนบนของตัวช้าง เฉพาะส่วนหัวมีน้ำหนักประมาณ 100 ตัน ลำตัวช้างหนักถึง 150 ตัน ตัวช้างถูกออกแบบให้เป็นพิพิธภัณฑ์บรรจุรูปเคารพ และจัดแสดงสิ่งที่เป็นมงคลของบ้านเมือง แบ่งเป็น 3 ชั้น ตามความเชื่อในไตรภูมิ

  • ชั้น บาดาล อยู่ชั้นล่างสุดเป็นส่วนของการจัดแสดงความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ และจัดเก็บโบราณวัตถุ ในชั้นนี้มีรูปองค์จำลองมนุษย์นาค นั่งอยู่กึ่งกลางห้อง สร้างขึ้นตามความเชื่อ เพื่อให้มนุษย์นาคคอยดูแลโบราณวัตถุอยู่ใต้น้ำ
  • ชั้น โลกมนุษย์ อยู่กึ่งกลางเป็นอาคารทรงโดมดุจเขาพระสุเมร ภายในจัดแสดงศิลปโบราณวัตถุ และงานฝีมือช่างที่วิจิตรงดงาม ดดยนำเอาศิลปของตะวันออก และตะวันตกมาผสมผสานได้อย่างลงตัว
  • ชั้นสววรค์ดาวดึงค์ ที่ อยู่ชั้นบนสุดภายในท้องช้าง ภายในประดิษฐ์สถาน พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปเก่าแก่ในสมัยต่างๆ และภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสุริยจักรวาล อ่านเพิ่มเติม