เกาะเกร็ด นนทบุรี

14 ก.ย.

จังหวัดนนทบุรี – ท่าน้ำนนทบุรี – แหล่งท่องเที่ยวภาคกลาง

จังหวัดนนทบุรี เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่ อยู่ในส่วนภาคกลาง ของประเทศไทย และจัดเป็นพื้นที่ ในเขตปริมณฑล โดยจังหวัดนนทบุรี นับได้ว่าเป็น จังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ เป็นอันดับที่ 74 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย กับพื้นที่ มากกว่า 388,939 ไร่ หรือประมาณ 622 ตารางกิโลเมตร

จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดที่มีประชากร อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เฉลี่ย ประมาณ 1,691.45 คนต่อตารางกิโลเมตร นับได้ว่ามีประชากรอาศัยอยู่ อย่างหนาแน่น เป็นอันดับที่ 2 รองจากเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร

จังหวัดนนทบุรี นับได้ว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนานมากว่า 400 ปีมาแล้ว โดยผู้คนในอดีตนั้น นิยมตั้งถิ่นฐานชุมชน ต่างๆ อย่างหนาแน่น ตามบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีชุมชนที่เก่าแก่ เช่น บ้านตลาดขวัญ บ้านเขมา บ้านชะลอ บ้านบางม่วง บ้านบางขนุน เป็นต้น ซึ่งในจังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัด ที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกจังหวัดหนึ่ง เนื่องจากมีพื้นที่โดยทั่วไปของ จังหวัดนนทบุรี จะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา จึงมีการทำอาชีพเกษตรกรรม การทำสวนผลไม้ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีก็คือ ทุเรียน ดังคำขวัญของจังหวัดที่ว่า “พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเกานามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ”

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวโดย : http://www.onlinemoneyusd.ws/travel/Central/Nonthaburi/Nonthaburi-Province.html

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: