เมืองโบราณ

13 ก.ย.

พระนอน - เมืองโบราณ

พระนอน The Reclining Buddha

เมืองโบราณ เปรียบดัง บานประตูที่เผยออกให้เห็นถึง มรดกแห่งภูมิปัญญาไทย ด้วยสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมรูปแบบต่าง ๆ ผสมผสานกับงานวิจิตรศิลป์และประณีตศิลป์ การจัดวางโครงสร้างและสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่สอดคล้องและสัมพันธ์เป็นอัน หนึ่งอันเดียวกัน ก่อให้เกิดบรรยากาศที่โน้มนำให้ผู้มาเยือนได้รับรู้และเข้าใจถึงความสืบ เนื่องของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ และขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยในอดีตตราบจนถึงปัจจุบัน

– เที่ยวเมืองโบราณที่เดียว เหมือนได้เที่ยวเมืองไทยทั้งหมดภายในหนึ่งวัน
– สภาพพื้นที่ ที่รักษารูปแบบการดำรงอยู่แบบวิถีไทยที่หาชมไม่ได้ในสังคมปัจจุบัน
– เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานเมืองไทย การเดินทางใช้เวลาเพียง 40 นาที
– ใกล้กรุงเทพฯ การเดินทางสะดวกด้วยคมนาคมหลายเส้นทาง ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯเพียง 1 ชั่วโมง
– มีสถานที่พักแรมและสถานที่รองรับการจัดกิจกรรม

เมืองโบราณ เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด ในโลก มีพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ เริ่มก่อสร้างเมื่อปลายปี 2506 ตั้งอยู่ใน เขต ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 33.5 ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ห่างจากตัวจังหวัด 8 กิโลเมตร เป็นศูนย์รวมปูชนียสถานที่สำคัญ ๆ ของแต่ละจังหวัด เช่น เขาพระวิหาร ปราสาทหินพนมรุ้ง วัด มหาธาตุสุโขทัยพระพุทธบาทสระบุรี พระธาตุเมืองนคร พระธาตุไชยา ฯลฯ โดยสร้างให้มีขนาดเล็กลงบาง แห่งเท่าแบบจริง การสร้างฝีมือปราณีต นอกจากนั้น ยังเป็นแหล่งรวบรวม ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน ที่นับ วันจะสูญหายไปจากสังคมยุคใหม่ ผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของประเทศไทย จะศึกษาได้จากเมือง โบราณแห่งนี้
การเดินทาง หากไปโดยรถส่วนตัว ใช้ถนนสายบางนา-สมุทรปราการเมื่อถึงหอนาฬิกาให้เลี้ยว ซ้ายไปอีกประ มาณ 8 กิโลเมตร หากไป โดยรถประจำทาง ขึ้นรถ บขส.ชลบุรี (สายเก่า) ที่สถานีขนส่งเอกมัย หรือ ขึ้นรถเมล ์ ขสมก.สาย ปอ.8,ปอ.11 สาย 25,102,119 ลงที่ปากน้ำ แล้วต่อรถเมล์เล็กท้องถิ่นสาย 36 อย่าง ไรก็ตาม พื้นที่เมืองโบราณมีอาณาเขตกว้างขวางมาก หากนำรถส่วนตัวไปเที่ยวชมจะได้รับความสะดวก สบายมากกว่า

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: